Uw factuur

U ontvangt de factuur van Infomedics

De verwerking van onze facturen hebben wij overgedragen aan Infomedics.

Dit factoring bedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota rechtstreeks innen bij uw verzekering.

Van het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van Infomedics.

Stuur deze restnota dus niet door aan uw verzekeraar.

Als u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u dus de gehele factuur van Infomedics.

 

Heeft u vragen over de nota die u van Infomedics ontvangen heeft?

Neem dan s.v.p. direct contact op met de helpdesk van Infomedics, zij zijn uw eerste aanspreekpunt.

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00.

Telefoonnummer 036 - 20 31 900

Website: www.infomedics.nl

Heeft u vragen over vergoedingen door de verzekeraar?

Wij verzoeken u vragen over (eventuele) vergoeding van uw nota vanuit de tandartsverzekerering direct aan uw zorgverzekeraar te stellen.

Aangezien er grote verschillen zijn tussen de zorgverzekeraars en (aanvullende) tandartsverzekeringen wat betreft de dekking en premie kunnen wij hier geen uitspraken over doen.

 

Heeft u vragen over uw behandeling zoals deze op de nota beschreven staat?

Belt u dan met onze assistente: telefoonnummer 0251-654051 tijdens openingstijden van onze receptie.